• Bán Mór:A nomádkirály ciklus

  Bán Mór:A nomádkirály ciklus

  Bán Mór:A nomádkirály ciklus

   Ez a kép Szendrei Tibor munkája.A negydik kötet borítóját mutatja,amelynek a címe:Gadur kapuja.

  Talán négyszer vagy ötször olvastam ki ezeket a remek köteteket.Nagyon tetszettek,és még mindig nagyon kedvelem őket.A kedvenceim közé tartozik.

  Elöljáróban elmesélem nektek,hogy a kötetekben leírt történetnek,mi az előzménye.

  Valamikor az emberek háborúztak,és egyszer elszabadították a poklot.Ennek következtében 1000 éven át sötétség borult a világra.A sugárszennyezés következtében megváltozott a föld arculata,és a növényzet,valamint az állatvilág is.

  Ez alatt az 1000 év alatt olyan lények is felébredtek,akik egészen eddig mélyen a föld alatt éltek,és aludták hosszú álmukat.

  Úgy tartják,hogy Isten legkedvesebb teremtményei voltak az emberek,és ezért szabad cselekvést adott nekik.Ez viszont a többi világ teremtményei nem tetszését vívta ki,és rettenetesen irígyek lettek az emberekre.

  Amikor látták,hogy azemberek milyen katasztrófát okoztak saját maguknak,"segítő"szándékkal eljöttek az emberi világba.Mikor az emberek előbújtak a mély barlangokból,alig voltak többek,mint az állatok.A más világokból érkezett teremtmények lezártak bizonyos területeket(valószínüleg azokat a területeket,amelyek továbbra is súlyosan szennyezettek voltak),ezek voltak a Világvége falai.

  Még senki sem jutott át rajta,ámbár voltak mende-mondák arról,hogy voltak,akik mégis átjutottak,de sohasem érkeztek vissza.

  A más világokból érkezett teremtmények segítség címszó alatt,az emberi múltat akarták eltüntetni,és ezért mindenre képesek voltak.Ha valaki az emberek közül,talált egy olyan tárgyat,ami a régieké volt,és azonnal nem szolgáltatta át a teremtményeknek,akkor jobb esetben,csak elvették tőle a tárgyat(bár súlyosan megfenyegették az illetőt),voltak azonban olyan emberek is akiket elszállítottak GADUR-ba,ahol nyomtalanul eltüntek.

  Természetesen nem csak olyan emberek voltak akik minden különösebb változás nélkül élték át a szörnyüséges 1000 évet,de voltak olyanok is akiket a csapás súlyosabban érintett,mint bárki mást.

  Ezeket az elfajzott emberi korcsokat a más világból érkezettt lények támogatták és segítették.Ennek következtében hatalmasra dagadt a létszámuk,és ezeket a szörnyket indították el az emberek elleni harcba,amikor rájöttek,hogy az emberek nem birkák,akik nyugodtan végig nézik,ahogy az övéiket lemészárolják,eltüntetik.

  Nos nagyjából ez a történet kezdete.Innetől kezdődik a négy kötetes regényciklus,amelyik szerintem egy remekmű!

  Majd még írok a könyvről,de egyenlőre ennyi elég.